juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Overeenkomsten

In de wet zijn voor een groot aantal soorten overeenkomsten regels opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldige overeenkomst kunt spreken. Verschillende van deze bepalingen is ervoor bedoeld als de partijen daarover geen afspraken hebben gemaakt. De regels vullen als het ware de gaten op. Ook mag je van bepaalde bepalingen niet afwijken. Dat wordt ook wel dwingend recht genoemd. Minimumloon is hier een voorbeeld van. 

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.

Juridische diensten

Om een werknemer te kunnen ontslaan, moet je eerst een ontslagbrief van het UWV ontvangen. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal geschieden. Als het UWV de ontslagbrief heeft afgegeven moet je de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is er nog een opzegtermijn of anders moet daarvoor in de plaats een vergoeding worden uitgekeerd.